Burgemeestersdebat

Het burgemeestersdebat is een gelegenheid voor burgemeesters om deel te nemen aan peer-to-peer, informele discussies met betrekking tot het thema van de conferentie.

De sessie vindt donderdagmiddag plaats in het Clarion Sign Hotel, gelijktijdig met de speednetworking-sessie. Het is gepland om 90 minuten te duren.

Het thema van het Burgemeestersdebat is ‘Armoede en sociale uitsluiting aanpakken door duurzame stadsontwikkeling’.

Armoede en sociale uitsluiting zijn hardnekkige en complexe uitdagingen voor Europese steden, ongeacht hun algemene economische en sociale ontwikkeling. De economische crisis brengt extra stress en lasten met zich mee – het enorme verlies aan werkgelegenheid en afbrokkelende belastinggrondslagen zijn slechts de meest opvallende gevolgen. In deze situatie zal het Burgemeestersdebat ingaan op de vraag hoe een scala aan lokaal beleid, waaronder gezondheid en milieu, werkgelegenheid, technologie en IT, stadsplanning en huisvesting, cultuur en onderwijs, kan worden gebruikt om de sociale cohesie te bevorderen.

De discussie zal voortbouwen op de lopende werkzaamheden van alle EUROCITIES-fora, en elke forumvoorzitter zal het debat aan een thematische tafel hosten en leiden. De resultaten van het burgemeestersdebat zullen worden meegenomen in de activiteiten van EUROCITIES in het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en uitsluiting.